Onze kernpunten

Deskundig

Als vermogend persoon weet u dat het beheer van uw kapitaal veel tijd en deskundigheid vergt. U hecht waarde aan de instandhouding van uw vermogen, niet alleen voor uzelf, maar ook voor volgende generaties. Daarom bent u op zoek naar een deskundige- en betrouwbare partner die uw financiële belangen – in de breedste zin van het woord – kan behartigen. In Meer Vermogen vindt u een partner die deskundigheid en pro-activiteit combineert met vertrouwen, integriteit en onafhankelijkheid.

Onafhankelijk

Alleen vanuit volledige onafhankelijkheid kan onze professionaliteit worden gewaarborgd. Meer Vermogen biedt transparantie in advisering en honorering. Daarbij kunt u er op rekenen dat alle vormen van belangenverstrengeling worden voorkomen. Op deze wijze kunnen wij op een objectieve manier selecties doorvoeren en vermijden wij elke schijn beleggingskeuzes te maken die niet in het belang van onze cliënten zijn.
 

Integer

Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
 

Vertrouwd

U zoekt een partner die zich houdt aan zijn woord, die gewekte verwachtingen honoreert en louter oog heeft voor uw belang. Meer Vermogen is loyaal en gewend om in iedere situatie over het eigenbelang heen te kijken.

Persoonlijk

Wij kunnen onze klanten een persoonlijke aanpak garanderen omdat wij een selectieve groep klanten bedienen. Dit laat ons toe om een persoonlijke lange termijnrelatie met u uit te bouwen, waardoor wij nog beter inzicht krijgen in uw profiel en behoeften.

Transparant

Om de transparantie voor u verder te vergroten, hebben wij een uniek vergoedingssysteem uitgewerkt waardoor beide partijen dezelfde doelstelling nastreven, namelijk een maximale aangroei van het vermogen. Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de kosten.

Veilig

Alle transacties worden afgehandeld via Theodoor Gilissen Bankiers. Ook uw effecten en liquiditeiten worden op uw naam gedeponeerd bij deze bank. Dit draagt verder bij tot de veiligheid en transparantie van uw portefeuille.
 
 

Continuïteit

Wij willen voor onze klanten fungeren als financiële vertrouwenspersoon. Daardoor kunnen wij de noodzakelijke lange termijnvisie steeds voor ogen houden. Meer Vermogen werkt met hetzelfde team, hetgeen de continuïteit ten goede komt: u heeft een vast contactpersoon en er is op een regelmatige basis overleg over de portefeuille.

Rapportage

Om een getrouw beeld van de ontwikkeling van uw vermogen te krijgen, ontvangt u periodiek vermogensoverzichten. Dankzij de rapportage kunt u een juiste inschatting maken van het gelopen risico versus het behaalde rendement. Hierbij besteden wij tevens aandacht aan de rendementsbijdrage per beleggingssoort. Vervolgens stellen wij u in staat om onze prestaties als vermogensbeheerder te meten aan marktgemiddelden.