Onze dienstverdeling

Vermogensbeheer

Beter rendement dan op uw spaarrekening?

Betere bescherming tegen koersdalingen en een zo stabiel mogelijke groei?

Met uw persoonlijke wensen en doelstellingen als uitgangspunt wordt door Meer Vermogen een beleggingsportefeuille op maat gemaakt en nauwlettend onderhouden. Zo streven we naar een optimale verhouding tussen risico en rendement. Dat is een continu proces, waarbij we alert zijn op de kansen en tijdig inspelen op de veranderde marktomstandigheden.

Om iets voor u te kunnen betekenen, is het belangrijk om vooraf een aantal zaken met u te bespreken. Dit doen wij in een persoonlijk gesprek, waarin wij u ook graag meer vertellen over ons beleggingsbeleid. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • De beleggingsovertuigingen waarop wij onze dienstverlening baseren
  • De aanpak, beleggingsstrategieën en beleggingsstijlen die wij hanteren
  • De categorieën, sectoren, regio’s en soorten financiële instrumenten waarin wij beleggen
  • De opbouw van uw portefeuille
  • Onze verwachtingen voor de rendementen en de risico’s en hoe wij tot deze verwachtingen zijn gekomen
  • De beoordeling van ons beleid

Daarnaast brengen we uw huidige en toekomstige financiële situatie natuurlijk goed in kaart, aangevuld met o.a. de volgende vragen:

  • Wat is uw doelstelling?
  • Wat zijn uw wensen en eisen?
  • Wat is uw beleggingshorizon?

Hierdoor krijgen wij een goed beeld van uw totale financiële achtergrond en de risico’s die u kunt en wilt lopen, zodat wij voor u een op maat gemaakte portefeuille kunnen creëren.

En: Meer Vermogen biedt meer dan alleen vermogensbeheer.

Bij Meer Vermogen is buiten het beleggen namelijk ook kennis in huis over de andere financiële kwesties die belangrijk zijn. Fiscale zaken, financieringen, (levens)verzekeringen en pensioenen. En ook de mogelijkheden binnen het erfrecht hebben onze volle aandacht. Zo kunnen wij ook zeer nauwkeurig uw huidige financiële situatie in beeld brengen en aangeven welke effecten dit heeft voor de toekomst. Dit geeft u een goed beeld van uw vermogen in de toekomst.

Meer Vermogen geeft uw vermogen de aandacht die het verdient!

Onafhankelijk Advies

Het vermogensbeheer wordt versterkt door analyses van de huidige – en toekomstige situatie. Het vermogen krijgt dan ook ‘een doel mee’! Door inzicht en overzicht van uw financiële situatie voor nu en in de toekomst te verschaffen, kan dat duidelijkheid, rust en zekerheid geven. Het vermogen kan dan voor u gaan werken. Alle financiële randvoorwaarden worden meegenomen.

Daarbij kan het gaan om vermogensoverdracht (schenken en/of erven), testament, huwelijksvoorwaarden, financieringen, belastingen, pensioen, gouden handdrukken of een totale financiële – of nalatenschapsplanning.

Meer Vermogen handelt volkomen transparant in advisering over de financiële diensten die ondergebracht worden bij financiële instellingen en ontvangt daar geen provisie over. Zo blijft onze onafhankelijkheid gewaarborgd.

Meer Vermogen kan een coördinerende en adviserende rol vervullen bij al uw financiële vraagstukken. Wij kunnen gesprekspartner zijn voor uw accountant, fiscalist, notaris, bankier, advocaat en andere adviseurs en kunnen daarbij optreden als partners in business.

U heeft uw vermogen met veel inspanning en met grote zorgvuldigheid opgebouwd. U mag van ons minimaal een vergelijkbare inspanning en zorgvuldigheid verwachten waar het gaat om het beheer van uw vermogen en de begeleiding van uw financiële vraagstukken.